Gwarancji podlegają wady produkcyjne i montażowe, powstałe z winy producenta, na etapie produkcji danego produktu. 


Gwarancji nie podlegają jej wszelkie pozostałe uszkodzenia, w tym przede wszystkim fizyczne nabyte podczas użytkowania lub montażu oraz  wynikające z naturalnego zużycia się produktu. 


Okres gwarancji : 

  • 24 miesiące dla Klienta indywidualnego
  • 12 miesięcy dla Przedsiębiorców

W celu zgłoszenia lub uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.