Miejscowość,data


..................................................................

Do : 


X-Bike.pl Henryk Ćwik
ul. Jana Brzechwy 6/1/1
41-949 Piekary Śląskie 

Adres magazynowy do odesłania produktu:
X-Bike.pl Henryk Ćwik
Wolności 59
32-590 Libiąż
Imię,nazwisko ……………………………………………..

nr zamówienia …………………………………  …………………………………

Adres konsumenta……………………………………………..

                              ……………………………………………..Reklamacja towaru 


Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… ………………………………… towar jest wadliwy. 


Wada polega na ……………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………

………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………

………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………

………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………

………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………

………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………

………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………

 


Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. 

Z uwagi na powyższe,na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam ( niepotrzebne skreślić ):


  • wymiany towaru na nowy* (art. 561§ 1)

  • nieodpłatną naprawę towaru*(art. 561 §1)


    Z poważaniem,

    …………………………… (Imię i Nazwisko)
    …………………………… (numer zamówienia)